قانون اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
در نامه‌های جداگانه به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه؛ رئیس‌جمهوری قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را ابلاغ کرد
در نامه‌های جداگانه به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه؛ رئیس‌جمهوری قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را ابلاغ کرد

◀️رئیس‌جمهوری قانون اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

◀️سیدابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در نشست علنی روز چهارشنبه (۱۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ مردادماه به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

◀️براساس بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاح شده، ‌در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به‌صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد.

◀️وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند. تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.
ارتقاء گرید شرکت پالایش و انرژی شمالغرب آرکا به گرید A