سازمان یار• تصویر و متن

  پیام مدیرعامل

 "مقصود رهبرنیا"

بی شک یکی از پایه های توسعه هر کشور بر مبنای وجود شرکت های تولیدی توانمند می باشد که بر اساس مزیت های آن کشور بوجود آمده و توسعه یافته است. رسالت شرکت آرکا توسعه بازار های منطقه ای بر اساس کیفیت و استفاده از روش های نوین مدیریتی می باشد. شرکت آرکا با توجه به سابقه سال ها فعالیت در داخل و خارج از کشور و با استفاده از تجربیات خود و کادر فنی مجرب امید دارد بتواند گامی اساسی در جهت توسعه و اشتغال زایی در کشور داشته باشد.