خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

ماموریت و اهداف

شرکت پالایش و انرژی شمالغرب آرکا با متمایز ترین و گسترده ترین فعالیت ها در زمینه ی انرژی تلاش دارد تا با توسعه مداوم مبنی بر دانش روز، ماندگارترین فعالیت ها را انجام داده و آرزو دارد تا توسعه آفرین خدمت برای جامعه باشد.

آرمان ها : سرآمدترین در انرژی در کلاس جهانی

 • کسب رضایت خدا
 • توانمند سازی سرمایه های انسانی
 • توسعه نظام مهندسی سازمانی
 • کسب رضایت مشتری
 • انجام متمایزترین فعالیت ها
 • توسعه مستمر محصولات و خدمات در زمینه انرژی
 • دانش محوری و تلاش هوشمندانه
 • نو آوری و خلاقیت در انجام امور
 • توسعه اخلاق حرفه ای
 • سریع در عمل
 • تلاش همدلانه و کار تیمی
 • توسعه نام و نشان تجاری
 • یادگیری سازمانی مستمر
 • دوستدار محیط زیست و مسوولیت پذیری اجتماعی
 • آراستگی سازمانی
 • توسعه ایمنی و بهداشت محیط کار
 • ارتقاء بهره وری سازمانی
 • ارتقاء کیفیت انجام امور
 • ورود به عرصه های جهانی
 • کسب رضایت جامعه