ارتقاء گرید شرکت پالایش و انرژی شمالغرب آرکا به گرید A

در اینجا بنویسید...

ارتقاء گرید شرکت پالایش و انرژی شمالغرب آرکا به A

 این واحد پالایشگاهی  با تلاش شبانه روزی مدیریت و کلیه پرسنل و سرمایه گذاری کلان در جهت توسعه مخازن ذخیره سازی ، توسعه و تجهیز ازمایشگاه به جدیدترین دستگاهها و تجهیزات موفق به دریافت گرید Aاز مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی گردید.

بلوکه شدن نقدینگی و از دست دادن بازارهای صادراتی؛ مشکل صنعت قیر
عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، بلوکه شدن دارایی شرکت‌های صادرکننده قیر و از دست دادن بازارهای سنتی و وفادار را دو مشکل عمده این صنعت دانست.