کاربردهای قیر
امروزه بیشتر از ۲۵۰ کاربرد مختلف برای قیر در کشاورزی، ساختمان، صنایع، راهسازی و بسیاری دیگر در نظرگرفته شده است. در این مقاله به کاربرد انواع قیر در مصارف مختلف می پردازیم.

موارد کاربرد قیر:

گرچه امروز قیرهای تولیدی از کیفیت بسیاربالایی برخوردارند، اما ضمینه های استفاده از آن ها در اصل همانند زمان های گذشته شامل آب بندی، چسبندگی و تهیه پوشش های محافظ است. امروزه بیشتر از ۲۵۰ کاربرد مختلف برای قیر در کشاورزی، ساختمان، صنایع، راهسازی و بسیاری دیگر در نظرگرفته شده است. در این قسمت به کاربرد انواع قیر در مصارف مختلف می پردازیم.

عمده قیر تولید شده در ایران و جهان که به عنوان قیر طبیعی شناخته می شود در بخش راه سازی استفاده می گردد. در راهسازی از قیر به عنوان عامل چسبندگی آسفالت استفاده می گردد و استفاده از قیر در صنعت ساختمان سازی به عنوان عایق بام دارای رتبه دوم است.

برآوردهای انجام شده نشان می دهد که میزان مصر ف انواع قیر در جهان سالانه حدود ۱۰۲ میلیون تن است. که از این مقدار حدود ۸۵ درصد قیر تولیدی در صنعت راهسازی استفاده می گردد و از این میان قیر ۶۰/۷۰ بیشترین کاربرد را دارد، بیش از ۱۰ درصد از قیر طبیعی تولید شده در جهان در صنعت ساختمان و به عنوان عایق استفاده می شود. و بقه به عنوان مصارف آب بندی، عایق، پوشش لوله و غیره استفاده می شود.

در زیر موارد کاربرد قیر بررسی شده است:

۱)- انواع مواردکاربرد قیرو امولسین قیر در روسازی راه ها و فرودگاه ها:

۱)  روکش سطحی
۲)  ماکادام نفوذی
۳)  مخلوط های سرد ماشینی
۴)  درزبندی با مخلوط معلق
۵)  اندود سطحی
۶)  اندود تقویتی
۷)  تحکیم خاک-درجا
۸)  غبار نشانی

۲)- مالچ های نفتی
روش های مختلف مصرف مالچ ها:
۱)  تثبیت شن های روان
۲)  حفاظت فرودگاه ها و تأسیسات
۳)  مالچ های ساختمانی
۴)  مالچ های کشاورزی
۵)  تولید باران مصنوعی
۶)  مالچ های راه وآهن
Insulation Mulch (7

۳)- مصارف قیر به عنوان پوشش های قیری برای حفاظت سطوح داخلی و خارجی لوله های بتنی فاضلاب
۴)- استفاده ازقیر در عایق های رطوبتی اصلاح شده با پلیمر


شیمی قیر
ترکیبات مختلف قیر تا کنون به خوبی شناخته نشده اند ولی عمده این ترکیبات که بوسیله حلال های مختلف از قیر جدا گردیده، عبارتند از مواد آسفالتین، رزین و روغن های سنگین که گاهی با مقدار کمی مواد معدنی همراه بوده و در محیط کلوئیدی روغنی مجاور یکدیگر قرار گرفته اند. خاصیت قابلیت انعطاف و چسبندگی قیر به رزین مربوط می باشد از طرفی هر چه آسفالتین زیادتر باشد قیر سخت تر است ولی با ازدیاد روغن قیر نرمتر می گردد. با حرارت دادن قیر مواد روغنی تبدیل به رزین و همچنین رزین ها تبدیل به آسفالتین شده و در حرارت بیش از حد قیر تبدیل به ذغال و بخار آب می گردد.