نرخ تورم تولیدکننده صنعتی 20 درصد افزایش یافت
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ۹۹ به ٥٦,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ١٩.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

اکسپورتنا: در میان بخش های مختلف صنعتی، کمترین مقدار شاخص مربوط به رشته فعالیت های تولید محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی (٢١٩,٥) و تولید محصولات غذایی (٢٧٢.١) و بیش ترین آن به ترتیب مربوط به تولید فلزات پایه (٦٠٣.٥)، تولید سایر تجهیزات حمل ونقل (٥٦٦.١) و تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی (٤٧٢.٧) می باشد.

 شاخص سالانه

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ١٣٩٩ به ٣٨٦,١ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال ١٣٩٨، ١٣٩.٩ واحد افزایش داشته است. در میان بخش ­های مختلف صنعتی، کم­ترین مقدار شاخص مربوط به رشته فعالیت ­های تولید محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی (٢١٩.٥) و تولید محصولات غذایی (٢٧٢.١) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به تولید فلزات پایه (٦٠٣.٥)، تولید سایر تجهیزات حمل ونقل (٥٦٦.١) و  تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی (٤٧٢.٧) می­ باشد.

تورم سالانه

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ١٣٩٩ به ٥٦,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ١٩.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد صنعتی به ازای فروش محصولات شان در داخل کشور، در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨، ٥٦.٨ درصد افزایش دارد. تورم تولیدکننده در سال ١٣٩٩ در بخش­­ های مختلف صنعتی به شرح ذیل است:

“صنایع مواد غذایی ” ٤٢,١ درصد، “ساخت انواع آشامیدنی ” ٥١.٣ درصد، تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار ” ١٩.٠ درصد، ” تولید منسوجات ” ٥٤.٧ درصد، ” تولید پوشاک ” ٤٧.٩ درصد، ” تولید چرم و محصولات وابسته” ٤٤.٧ درصد، ” تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ” ٥٧.٨ درصد، “تولید کاغذ و محصولات کاغذی” ٤٨.٦ درصد، “انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده ” ٢٥.٠ درصد،”  تولید کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت” ٢٦.٩ درصد، ” صنایع مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی” ٦٩.١ درصد، “صنایع محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی” ٢٩.٧ درصد، “صنایع تولید محصولات از لاستیک و پلاستیک” ٦٨.٣ درصد، ” تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی ” ٤٥.٤ درصد، ” تولید فلزات اساسی ” ١٠٥.٦ درصد، ” تولید محصولات فلزی ساخته شده بجز ماشین‌آلات و تجهیزات” ٦٢.٩ درصد، “تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری” ٣٧.٣ درصد، “ساخت تجهیزات برقی” ٧١.٠ درصد، ” تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر ” ٦٠.٠ درصد،  ” تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ” ٥٣.١ درصد، ” تولید سایر وسایل حمل و نقل ” ١٣٨.٦ درصد، ” تولید مبلمان ” ٦٨.٤ درصد و ” تولید سایر مصنوعات ” ٢٧.٤ درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨ ( تورم تولیدکننده در سال ١٣٩٩) داشته­ اند..

پشت پرده کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات ایران از نظر همتی/ پای وزیر اقتصاد در میان است؟
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا دلایل و پشت پرده مهم افت چشم گیر صادرات غیر نفتی ایران به لحاظ ارزی را افشا کرده است.