کانال گفتگوی آنلاین RKOILCO.COM

آمار

صورت شاد

100.0 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غمگین

0.0 %

این 3 بازخوردهای اخیر

YourWebsite.com / 116 RKOILCO.com / 52 YourWebsite.com / 40

گروه

افشین طهماسبی
افشین طهماسبی
عالی 100.0%
تایید 0.0%
بد 0.0%
پالایش و انرژی شمالغرب آرکا
پالایش و انرژی شمالغرب آرکا
هنوز امتیازی داده نشده است